Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Archiwum 2019

Archiwalne ogłoszenia Trafostacji Sztuki w Szczecinie

(szczegółowe informacje w załącznikach poniżej)

 

—————————————————————————————————————————————- 

Dziękujemy Państwu za złożone oferty.

Poniżej lista podmiotów wybranych jako najkorzystniejsze jakościowo oraz cenowo, które będą świadczyć usługi w poszczególnych obszarach:

 

1/ Serwis Klimatyzacji i wentylacji - KLIMA SERWIS s.c.

2/ Systemy p.poż i niskoprądowe - ASD Sp. z o.o.

 

Oferta cenowa na usługi społeczne:

1/ Ochrony fizycznej obiektu - JUWENTUS SECURITY

2/Utrzymania czystości -  DEWA Waldemar Rybarczyk

 

Oferta cenowa:

1/ zakup mat. biurowych wg koszyka podstawowego - LARCOS

—————————————————————————————————————————————- 

 

Zapytania ofertowe / oferty cenowe:

1. Klimatyzacja i wentylacja

2. Systemy p.poż. oraz niskoprądowe

Termin zgłaszania ofert upływa dnia 06.12.2019

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mariusz.milczarek@trafo.art

 

Zapytania ofertowe na usługi społeczne:

1. Ochrona fizyczna obiektu

2. Utrzymanie czystości

Termin zgłaszania ofert upływa dnia 06.12.2019

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mariusz.milczarek@trafo.art

 

Oferty cenowe:

1. Zakup materiałów biurowych wg. koszyka podstawowego

 

Termin zgłaszania ofert upływa dnia 06.12.2019

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mariusz.milczarek@trafo.art

 

Obsługa prawna 

1. Doradztwo prawne (głównie prawo pracy , zamówień publicznych, działalność samorządów), przygotowywanie umów, wydawanie opinii, wyjaśnień, opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta Szczecin, uczestniczenie w rozmowach zmierzających do zawarcia umów, korekta korespondencji.

Termin zgłaszania ofert upływa dnia 06.12.2019

 

 

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2019 rok

1. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2019-  o oferta wraz z załącznikami (uprawnienia, cena, harmonogram). Termin badania do ustalenia. Informacje o jednostce  w mailu zwrotnym.

 

Termin zgłaszania ofert upływa dnia 05.12.2019

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Data utworzenia:2017-12-13
Data publikacji:2017-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Michał Wudniak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15014