Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Budżet

Trafostacja Sztuki w Szczecinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucja uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

 • działalność statutowa,
 • najem składników majątkowych,
 • dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
 • dotacje celowe na zadania z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 • inne źródła,
 • działalność gospodarcza.
ROK PRZYCHODY OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja celowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja inwestycyjna  z budżetu Miasta Szczecin
2018 2 093 915   1 750 634   296 881   46 400 
2019 2 133 289   1 779 289   245 000   109 000 
2020 2 663 917   1 894 146   589 771   180 000 
2021 2 161 813   2 000 000   62 398   99 415 
2022 2 094 230   2 024 230   70 000   -   
Plan na rok 2023 2 380 652   2 230 652   85 000   65 000 

 

 

 

Budżet 2023

Dotacja podmiotowa dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2023 rok zgodnie z uchwałą nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok wynosi 1.885.968 zł.

https://bip.um.szczecin.pl/files/13F86B6123164074BC14C5C649599C6A/1244.pdf

Dotacja podmiotowa została zwiększona o 94.684 zł na mocy zarządzenia Nr 57/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok.

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131381.asp?soid=662186340A6F49F9A5BB2007EB1558BF

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała również dotację na dofinansowanie z funduszy UE projektu długoletniego TEKHNE z Kreatywnej Europy w kwocie 87.851 EUR na lata 2023-2026. 
 

Dotacja podmiotowa została zwiększona o 165.000 zł na mocy zarządzenia Nr 350/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniającego zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na projekty:
 1. zgodnie z umową CRU 23/0001435 na projekt The States of Twilight - Stany Zmierzchu (40.000zł), 
 2. zgodnie z umową CRU 23/0001440 na projekt TEKHNÉ (45.000zł).
 

Budżet 2022

Zgodnie z Uchwałą XXXIV/970/21   z dnia 7 grudnia 2021 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2022 rok dotacja podmiotowa  dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2022 rok została ustalona w kwocie 1 949 200 zł.

http://bip.um.szczecin.pl/files/A085CA160F0D4602A05D003F1037F4CA/970.pdf

Zgodnie z Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin nr 79/22 z dnia 21.02.2022 przyznano Trafostacji Sztuki dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie 36 030 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w oku 2022.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na projekty:

- "Pierwsze miejsce w tabeli? – etap realizacji wystawy" w kwocie 50 000 zł.

- "Kryjówki. Architektura przetrwania" w kwocie 20 000 zł.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z MF EOG (Fundusze Norweskie) i  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt: MUSIC.MULTIMEDIA.MANAGMENT we współpracy z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w kwocie 66 900 zł na 2021 rok i 97 000 zł na 2022 rok.

Budżet 2021

Zgodnie z Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 roku  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2021 rok dotacja podmiotowa  dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2021 rok została ustalona w kwocie 2 000 000 zł.

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131308.asp?soid=F18560B8520C4661B3C207B2F52D36FB

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację inwestycyjną z Gminy Miasto Szczecin na:

- Modernizację instalacji elektrycznej w Trafostacji Sztuki w Szczecinie: 37.000 zł

- Przebudowę oddzielnego stanowiska ochrony i modernizacji kawiarni w Trafostacji Sztuki w Szczecinie: 63.000 zł

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na projekty:

- Realizacja i wydanie książki oraz mapy "Murale Szczecina" II etap: 40 000 zł

- "Trafościaki, czyli bądźmy jak Marcel Duchamp" (Edukacja Kulturalna): 22.800 zł

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty:

- "Trafościaki, czyli bądźmy jak Marcel Duchamp" (Edukacja Kulturalna): 30.000 zł

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z MF EOG (Fundusze Norweskie) i  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt: MUSIC.MULTIMEDIA.MANAGMENT we współpracy z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w kwocie 66 900 zł na 2021 rok i 97 000 zł na 2022 rok.

 Budżet 2020

Zgodnie z Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin XLVIII/1208/10 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2020 rok dotacja podmiotowa  dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2020 rok została ustalona w kwocie 1869 289 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 86/2020 z dnia 26.02.2020 roku   w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2020 rok Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 24 857 zł na regulacje wynagrodzeń.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na projekty:

- "Mikrogranty dla szczecińskich artystów":  50.000 zł

- "The New Dictionary of Old Ideas- wystawa porezydencyjna": 20.000 zł

- "Trafościaki czyli bądźmy jak Marcel Duchamp": 22 800 zł

-Wystawa zbiorowa na jubileusz 75. lat polskiego Szczecina:"Co sobie każdy na swój temat wymyśli" 263.570 zł

-"Die Sonne nie świeci tak jak słońce"- wystawa zbiorowa z katalogiem: 23.630 zł

- Wystawa Andrzeja Tobisa w Willi Lentza 2020: 10.000 zł

- Wystawa zbiorowa pt. "Pierwsze miejsce w tabeli" : 10 000 zł

- Antologia literacka pt. "Przeprowadzki" pod redakcja Michała Radomiła Wiśniewskiego: 40 000 zł

- Mikrogranty . Konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej: 120 000 zł

- Wystawa zbiorowa pt. "Pierwsze miejsce w tabeli"-etap realizacji prac i identyfikacji wizualnej :  20 000 zł

- Murale Szczecina- etap I: 10 000 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową inwestycyjną z Gminy Miasto Szczecin na:

- "Remont w obiekcie Trafostacji Sztuki w Szczecinie 2020": 180.000 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty:

- "Trafościaki, czyli bądźmy jak Marcel Duchamp" (Edukacja Kulturalna): 30.000 zł

- „Die Sonne nie świeci tak jak Słońce" wystawa zbiorowa wraz z katalogiem: 88 200 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Narodowego Centrum Kultury na projekt:

- "Kultura w sieci": 46 000 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Creative Europe Desk Polska (Kreatywna Europa) na projekt New Dictionary of Old Ideas na lata 2019-2020 w kwocie 31 627,13 euro.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację z Fundusz Popierania Twórczości  ZAIKS- wystawa Andrzeja Paruzela (2019/2020 r.) 7 000 zł.

 Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37- na projekt „Die Sonne nie świeci tak jak Słońce" wystawa zbiorowa wraz z katalogiem: 26 000 zł

Budżet 2019

 

Zgodnie z Zarządzenie Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2019 rok dotacja podmiotowa  dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2019 rok została ustalona w kwocie 1.750.634 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem 89/19 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2019 Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 28 655 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń w 2019 roku.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na projekty:

- New Dictionary of Old Ideas/Kreatywna Europa - program rezydencjalny artystów: 50.000 zł

- Kawy, których nie wypiję (Sztuki wizualne):  150.000 zł

-  Trafościaki, czyli bądźmy jak Marcel Duchamp (Edukacja Kulturalna): 20.000 zł

- Willa Lentza: 25.000 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację celową inwestycyjną z Gminy Miasto Szczecin na:

- Remont w obiekcie Trafostacji Sztuki w Szczecinie 34.000 zł

- Doposażenie Trafostacji Sztuki w Szczecinie 75.000 zł

 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty:

- Trafościaki, czyli bądźmy jak Marcel Duchamp (Edukacja Kulturalna): 30.000 zł

- Kawy, których nie wypiję (Sztuki wizualne):  60.000 zł

-Tam, gdzie Ciebie nie ma. Pisanie/listy- monograficzna wystawa zbiorowa (Sztuki Wizualne): 74.400 zł

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Instytutu Adama Mickiewicza na projekt Mono no aware 40.000 zł brutto.

https://iam.pl/pl/programy/program-azja

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotacje z Creative Europe Desk Polska (Kreatywna Europa) na projekt New Dictionary of Old Ideas na lata 2019-2020 w kwocie 31627,13 euro.

 

Link do budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację z Fundusz Popierania Twórczości  ZAIKS- wystawa Andrzeja Paruzela (2019/2020 r.)7 000 zł

 

Budżet 2018

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 19.12.2017 r. uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXXVI/1053/17 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2018 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.730.000 zł,
 2. Dotacja celowa na Festiwal Inspiracje w kwocie 300.000 zł 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 187/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 20.634 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2018. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Trafostacja Sztuki w Szczecinie w 2018 roku otrzymała dotację celową inwestycyjną w kwocie 46 400 zł na remont i konserwację pomieszczeń galerii w piwnicy.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie w 2018 roku otrzymała następujące środki zewnętrzne na projekty:

- Instytut Adama Mickiewicza- projekt "The New Dictionary of Old Ideas" 70 000 zł

- Meet Factory (Czechy)- projekt "The New Dictionary of Old Ideas"  26 700 zł

- FKSE (Węgry) projekt "The New Dictionary of Old Ideas" 2 000 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „W Blasku Światła 2018” 42 000 zł

- Zachodniopomorski Funduszu Filmowy Pomerania Film- film „Święto” 40 000 zł

- Miasto Białystok – produkcja filmu dokumentalnego 10 000 zł

- Fundusz Popierania Twórczości  ZAIKS - wystawa Prince Polonia/Sklep polsko-indyjski 3 000 zł

Budżet 2017

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 20.12.2016 r. uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/593/16 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2017 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.494.000 zł,
 2. Dotacja celowa na Festiwal Inspiracje w kwocie 300.000 zł,

 W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 12.09.2017 r. uchwały budżetowej nr XXXIII/880/17 przyznana została dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 19.000zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/17 z dnia 30.01.2017 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 8.670 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2017. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 81/17 z dnia 28.02.2017 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 200.000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej w roku 2017. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 226/17 z dnia 31.05.2017 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 50.000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej w roku 2017. 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty:

- "W Blasku światła" 42 000 zł

- "Traf Lokalnie" 10 000 zł

Budżet 2016

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 15.12.2015 r. uchwały budżetowej na 2016 rok nr XIV/328/15 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2016 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.585.431 zł,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 475/16 z dnia 19.12.2016 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 56.000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej w roku 2016. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 21/16 z dnia 22.01.2016 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 8.830 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016 oraz w kwocie 2.583 zł w ramach zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na premię dla pracowników.

Budżet 2015

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 13.01.2015 r. uchwały budżetowej na 2015 rok nr IV/13/15 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2015 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.574.000 zł,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 68/15 z dnia 24.02.2015 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 11.431 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2015.

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 24.03.2015 r. uchwały budżetowej nr VI/66/15  przyznana została dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie dotacja celowa na zadanie na zadanie inwestycyjne w kwocie 120.000zł.

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 27.10.2015 r. uchwały budżetowej Nr XII/263/15  przyznana została dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie dotacja celowa na zadanie na zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000zł.

Budżet 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 20.11.2013 r. uchwały budżetowej na 2014 rok nr XXXV/1065/13 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2014 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.324.000 zł,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 186/14 z dnia 28.04.2014 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 15.000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej w roku 2014. 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 21.07.2014 r. uchwały budżetowej Nr XLIII/1261/14 zwiększona została dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie dotacja podmiotowa na w kwocie 6.965 zł.

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 13.10.2014 r. uchwały budżetowej nr XLV/1340/14 przyznana została dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie dotacja celowa na zadanie na zadanie inwestycyjne w kwocie 53.000zł.

Budżet 2013

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 19.12.2012 r. uchwały budżetowej na 2013 rok nr XXV/726/12 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2013 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.270.000 zł,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 166/13 z dnia 22.04.2013 roku zostały Trafostacji Sztuki w Szczecinie przyznane środki finansowe w kwocie 100.000 zł w ramach dotacji celowej w celu dofinasowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Budżet 2012

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 16.07.2012 r. uchwały budżetowej na 2012 rok nr XXI/590/12 dotacja dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2012 rok została ustalona następująco:

 1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 200.000 zł,

Budżet 2019

2019-02-05

Zgodnie z Zarządzenie Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok dotacje dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2019 rok zostały ustalone następująco:

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1.750.634 zł,
Dotacja celowa na Festiwal Sztuk Wizualnych 300.000 zł

Link do budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Data utworzenia:2018-01-22
Data publikacji:2018-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Gapys
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5130

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-08 10:26:13Mienie komunalne 2018-2019 Trafostacja SztukiBudżet