Jesteś tutaj: Start / Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z pismem od Skarbnika Miasta Szczecin, z dnia 29.04.2019 (znak: WKs-S.3035.03.2019.DPŻ), Trafostacja Sztuki w Szczecinie publikuje sprawozdanie finansowe za 2018, 2019, 2020 i 2021 rok  (załączniki poniżej).

 
"Zgodnie z $ 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2017r. poz. 1911, Dz. U. z 2018r. poz. 2471, Dz. U. z 2019r. poz. 589), wprowadza nowy obowiązek publikowania sprawozdań finansowych." 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Data utworzenia:2019-04-30
Data publikacji:2019-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Siudy-Dmochowska
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Siudy-Dmochowska
Liczba odwiedzin:2223