Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowym celem działalności Trafostacji Sztuki w Szczecinie jest prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej. Do zakresu statutowej działalności Trafostacji Sztuki należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej,
2) organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej,
5) podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej,
6) inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Akademii Sztuki w Szczecinie, w zakresie dotyczącym działalności statutowej,
7) prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.


Trafostacja Sztuki może podejmować inne formy działalności mające na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, a także prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie: realizacja imprez zleconych, realizacja usług promocyjno- reklamowych, realizacja usług wydawniczych, realizacja usług handlowych i gastronomicznych, organizacja aukcji i obrotu dziełami sztuki, realizacja usług noclegowych oraz wynajem i dzierżawa posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Marta Walaszek
Data utworzenia:2023-11-29
Data publikacji:2023-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Marta Walaszek
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Walaszek
Liczba odwiedzin:391